Životnost komponent energetických zařízení

Ve dnech 17. – 19. října 2023 proběhne 18. ročník konference v Srní.

Záměr konference

Konference navazuje na sedmnáct předchozích úspěšných ročníků. Akce je příležitostí pro setkání odborníků a výměnu zkušeností z výzkumné a technické praxe.

Ústředním tématem konference je hodnocení životnosti energetických zařízení (turbín a příslušenství, kotlů, parogenerátorů, generátorů, potrubí, čerpadel, armatur atd.) v klasických a v jaderných elektrárnách s cílem prodloužení životnosti uplatněním moderních diagnostických metod a výsledků materiálového a konstrukčního vývoje.

IMG_2476-fhd

Hlavními tematickými oblastmi jsou

 • zvyšování spolehlivosti energetických zařízení
 • diagnostika stavu konstrukčních prvků energetických zařízení
 • degradace mechanických vlastností konstrukčních materiálů
 • odstraňování příčin poruch energetických zařízení
 • problematika primárního okruhu jaderných elektráren
 • problematika parních turbín a vlivu nestandardních provozních podmínek na životnost turbosoustrojí
 • materiálové vlastnosti konstrukčních prvků
 • oblast prvovýroby komponent energetických zařízení
 • problematika teplotního namáhání energetických zařízení
 • matematické modelování procesů poškozování
 • využití informačních technologií pro záznam, zpracování a vyhodnocení dat pro účely hodnocení a řízení životnosti
 • legislativní rámec v oblasti technické bezpečnosti energetických zařízení
 • vodíkové hospodářství v energetice
 • problematika vodních elektráren
 • zařízení pro energetické využití odpadů, ZEVO

a nově

 • malé modulární reaktory
Jedná se o největší akci svého druhu v naší zemi, která podrobně shrnuje novinky za uplynulý rok. Setkání odborníků, vědců a studentů je vždy přínosem a obohacením pro každého účastníka konference.
Šárka Houdková
vedoucí organizačního výboru

Důležité termíny

Termín zaslání anotací (cca 6 řádků) v českém, slovenském nebo anglickém jazyce prostřednictvím přihlášky na www stránkách je do 25. června 2023.

Organizující společnosti

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Inženýrská akademie České republiky

ČEZ, a. s.

ÚJV Řež, a. s.

ZČU v Plzni, Fakulta strojní, RTI

ČVUT v Praze, Fakulta strojní

ČSNMT

Partneři konference